Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Cart empty
Eshop

 

Tipování Výsledky Pravidla soutěže

 

Pravidla tipovací soutěže

 Zaregistrujte se nebo přihlašte pod existujícím účtem na www.tojefotbal.cz

  •  Zadejte tip výsledků zápasů základních skupin, vždy nejpozději do začátku zápasu. Tipy se dají upravovat až do začátku zápasu.
  • Do soutěže můžete vstoupit kdykoliv.
  •  Zadejte tipy na pořadí na prvních třech místech do skončení kvalifikace 13.10.2015. 
  • Průběžné vyhodnocení bude možné sledovat po každém odehraném zápase.
  •  Na vítěze čeká hra To Je Fotbal a dárky od české a slovenské reprezentace. Pokud bude více soutěžících se stejným počtem bodů, vítěze z nich vylosujeme.

Bodování

  • 10 bodů za správně tipnuté skóre zápasu,
  • 5 bodů za správně určené vítězství (nebo remízu),
  • 1 bod za správné skóre jednoho z týmů,
  • 1 bod za správný rozdíl gólů.

Všeobecná ustanovení

Pořadatelem této tipovací soutěže je Sportable s.r.o., Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10 IČO 29147476. Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 9. 2014 do 13. 10. 2015. Účast v soutěži je přístupná každému bez omezení věku či místa pobytu. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Účastník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli jakožto správci za účelem vyhodnocení soutěže, rozeslání výher a marketingu (zasílání obchodních sdělení pořadatele). Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a je uděleno na dobu do odvolání. Odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na souhlasy se zpracováním udělené pořadateli soutěže jinak (pro jiné účely). Odvolat souhlas je možné na adrese pořadatele nebo na e-mailové adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Soutěžící nemůže namísto výhry nárokovat plnění v penězích.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jemu blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.

Ceny jsou zasílány pouze po území České a Slovenské republiky.

Výherci budou nejpozději do 14 dní od data ukončení soutěže kontaktováni na e-mailu, který uvedli při registraci do soutěže, a budou jim sděleny podmínky předání výhry. V případě, že se kontaktovaný výherce neozve zpět do 21 dnů od zahájení komunikace, ceny propadají.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.

FaLang translation system by Faboba